MORAVIA COMFORT s.r.o.
personální oddělení
Mládežnická 3356,
690 02 Břeclav
Tel.: +420 515 534 650
E-mail: kariera(@)moravia-comfort.cz

 

Personální oddělení:
tel.: 515 534 650
tel.: 515 534 681

FORMULÁŘ

13 + 12 =

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřuji společnosti MORAVIA COMFORT, s.r.o. (“Správce”) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aby mohl Správce uskutečnit nábor či budoucí nábor (přijímací řízení) na výše uvedenou pozici, a to v souladu zejména s čl. 6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR”) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (“ZZOU”) , a rovněž potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv zakotvených ve výše zmíněných právních předpisech.